You are here:

Child Sessions

Tutustu innostaviin tilauskoulutussisältöihimme, jotka voidaan toteuttaa työyhteisösi tarpeiden mukaan joko lähi- tai etäkoulutuksena. Koulutussisällöt toimivat omina erillisinä koulutuksinaan tai niitä voi yhdistellä laajemmaksi koulutuskokonaisuudeksi. Pyydä lisätietoa, niin kerromme mielellämme lisää. Tulevat avoimet koulutuksemme löydät koulutuskalenterista.

 

Laulupiirtämisen perusteet
(I-taso)

Laulupiirtäminen on ilmaisun monia muotoja yhdistävä ja monipuolisesti lapsen oppimista tukeva menetelmä, jossa piirrokset syntyvät kuin taianomaisesti laulaen tai laulun tukemana.

Laulupiirtämisen perusteet on toiminnallinen ja idearikas laulupiirtämisen peruskoulutus, josta saat hyvän kuvan menetelmän erilaisista työtavoista ja käyttömahdollisuuksista ja jossa opit ison määrän helppokäyttöisiä ja innostavia piirtämislauluja. Koulutus antaa myös rohkeutta niin lauluun ja piirtämiseen kuin myös luovan menetelmän hyödyntämiseen lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukena.

Laulupiirtäminen erityislapsen tukena ja prosessityökaluna (II-taso)

Laulupiirtäminen soveltuu erinomaisesti inklusiivisiin ryhmiin sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten tukimenetelmäksi niin erityisopetuksessa kuin terapiassakin. Menetelmä toimii myös mainiona prosessityökaluna eri-ikäisten ja -taitoisten lasten kanssa monia ilmaisun muotoja ja oppimisen alueita yhdistäen.

Tästä jatkokoulutuksesta saat laulupiirtäjän reppuusi paljon uusia piirtämislauluja sekä syventävää näkökulmaa ja käytännönläheisiä ideoita menetelmän käyttöön pedagogisena tuki- ja kuntoutusmenetelmänä sekä osana pedagogista tai terapeuttista prosessia.

Laulupiirtämisen ohjaajakoulutus (III-taso)

Laulupiirtämisen ohjaajakoulutus syventää I- ja II-tason koulutuksissa opittua ja antaa konkreettisia työkaluja laulupiirtämisen ja Laulavan Kynän kokonaisvaltaiseen ja tavoitteelliseen hyödyntämiseen osana pedagogista tai kuntouttavaa toimintaa. Laulun ja kuvallisen ilmaisun lisäksi koulutus vahvistaa tarinallisuuden, liikkeen ja kehollisuuden, sanataiteen ja luovan keksinnän yhdistämistä laulupiirtämisen toiminnallisessa prosessissa.

Tästä III-tason koulutuksesta saat käyttöösi monipuolisen työkalupakin Laulava Kynä -kerhotoimintaan ja laulupiirtämisen soveltamiseen erilaisiin käyttötilanteisiin ja -tarpeisiin.

Share this: