You are here:

Pre-School Classes

Pre-School Sessions

A little about pre-school sessions…

Laulupiirtämisen perusteet, I-taso

Laulupiirtämisen perusteet -koulutus on laulupiirtämisen tiivis ja toiminnallinen peruskoulutus. Koulutus antaa hyvän yleiskuvan laulupiirtämisen menetelmästä sekä sen keskeisistä harjoitteista, työtavoista, periaatteista ja käyttömahdollisuuksista. Innostavassa ja vuorovaikutteisessa koulutuksessa opitaan iso määrä laulupiirtämistarkoitukseen tehtyjä lauluja ja näiden erilaisia toteutustapoja laulupiirtäen.

Laulupiirtäminen prosessityökaluna ja erityislapsen tukena, II-taso

Laulupiirtämisen II-tason kurssilla perehdytään menetelmän käyttöön osana toiminnallista prosessia sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja inklusiivisten ryhmien näkökulmasta. Toiminnallisessa ja kokemuksellisessa koulutuksessa syvennetään omaa laulupiirtäjyyttä sekä opitaan taas iso määrä uusia menetelmään liittyviä ja eri käyttötarkoituksiin soveltuvia lauluja.

Laulupiirtämisen ohjaajakoulutus, III-taso

Laulupiirtämisen ohjaajakoulutus syventää I- ja II-tason koulutuksissa opittua ja antaa konkreettisia työkaluja laulupiirtämisen ja Laulavan Kynän kokonaisvaltaiseen ja tavoitteelliseen hyödyntämiseen osana pedagogista tai kuntouttavaa toimintaa. Laulun ja kuvallisen ilmaisun lisäksi koulutus vahvistaa tarinallisuuden, liikkeen ja kehollisuuden, sanataiteen ja luovan keksinnän yhdistämistä laulupiirtämisen toiminnallisessa prosessissa.

Laulupiirtäminen osana muita koulutussisältöjä

Laulupiirtämisen harjoitteita ja työtapoja on helppo yhdistää hyvin monenlaisiin toiminnallisiin koulutuskokonaisuuksiin. Laulupiirtäminen toimii mm. mainiona toiminnallisena osana musiikillista tai taidelähtöistä koulutusta, erilasiin oppimisen alueisiin (esim. kielelliset, tunne- ja vuorovaikutustaidot, S2, kuvallinen ilmaisu ja kynän käyttö, kirjain- ja matikkataidot…) tai lasten ikäryhmiin (esim. eskaritaidot) keskittyvää koulutusta sekä monenlaiseen ammatilliseen kehittämiseen, kuten esimerkiksi sensitiiviseen kasvattajuuteen, luovuuteen, vasun eri osa-alueisiin tai inkluusioon perehdyttävää koulutusta.

TULEVAT KOULUTUKSET

Tutustu Laulupiirtämisen koulutuksiin ja ilmoittudu!

Share this: